Yleiset ohjeet Pilkkiminen ja onkiminen ovat jokamiehen oikeuksia ja vapaita kaikista maksuista.Jokaisen, muuta kalastusta kuin pilkkimistä tai onkimista harjoittavan
18-64 vuotiaan on maksettava valtion kalastonhoitomaksu v. 2024 on € 47/v.Voit myös hankkia luvan 7 vuorokaudeksi € 16 tai vuorokaudeksi € 6.
Tämä oikeuttaa kalastamaan yhdellä vapa/kela/viehe-yhdistelmällä kaikkialla Suomessa.
Kalastonhoitomaksun voi ostaa Metsähallituksen verkkokaupasta osoitteessa
eraluvat.fi tai soittamalla numeroon 020 69 2424. (arkisin 9.00-16.00.
Kalastonhoitomaksun ja rekisteröinnin voi suorittaa myös R-kioskeissa.
Maksun yhteydessä kirjataan rekisteriin maksajan nimi, syntymäaika (ei henkilötunnusta)
ja yhteystiedot. Kalastonhoitomaksua ei voi suorittaa suoraan pankkitilille,
sillä uusi kalastuslaki edellyttää 18-64-vuotiaiden rekisteröitymistä.Pyydyskalastukseen (katiska, verkko, rysä, rapumerta) tarvitaan edelleen
Osakaskunnan lupa (lommi).

KUN KALASTAT ORAVALAN OSAKASKUNNAN VESIALUEILLA

PYYDYKSET ON MERKITTÄVÄ LOMMEILLA SEURAAVASTI:

Katiska 1 lommi, verkko 30m 1 lommi, rysä tai paunetti 1 lommi.
Isku- tai syöttikoukku 1 lommi, pitkäsiima  1 lommi, nuotta 10 lommia, rapumerta 1 lommi.
Lommien hinnat: jäsen € 5/kpl, muut € 8/kpl. Lommeja myyvät Seppo Häkämies 040 027 2908, ja
Pekka Mauno 040 584 3504.
Lomminmyyjiltä saat kartan Oravalan Osakaskunnan vesialueista
ja muuta kalastuksesta kertovaa materiaalia.

Osakaskunnalta saa myös UPM Oravalan koskitilan viehelupia 17 €/vuosi.

Muuta: Rajoitukset Sompasella

Verkon solmuväli min. 55 mm sulan veden aikana, muulloin 60 mm.Kuhan alamitta 45 cm. Määräyksillä pyritään Sompasen kuhantuoton parantamiseen ja kuhan luontaiseenlisääntymiseen. Verkkojatan pituus saa olla enintään 6 verkkoa.

Rauhoitusalue

Sompasella Päärmekiven ja Huuhkajavuoren etelän puoleisella alueellaon verkkokalastus kielletty ympäri vuoden. Raja on merkitty punaisillapalloilla.

Saalistilasto

Saalistilasto vuodelta 2024 on palautettava lomminmyyjälle tai hoitokunnan jäsenelle 1.5.2025 mennessä.Saalistilaston palauttaneiden kesken arvotaan 3 x 3 lommia.

Tästä voit tulostaa saalistilastolomakhttps://www.oravala.fi/wp-content/uploads/2023/05/Saaliistilasto-tyhja.xlskeen.
Voit lähettää sen myös sähköpostilla pekka.mauno(at)pp.inet.fi

Ravustus Sompasella on kielletty

Moottorikäyttöisellä (sähkö- ja polttomoottori) veneellä liikkuminen Sompasella on kielletty
Sompanen on matala ja pieni järvi. Kiellolla pyritään parantamaan viihtyisyyttä
järvellä ja poistamaan potkurivirran aiheuttamaa veden sameutumista.

Ravustus Kymijoen ja Pyhäjärven alueilla
Ravustus on sallittu Kymijoen ja Pyhäjärven vesialueilla. Rapumerrassa on oltava Osakaskunnan pyydysmerkki, lommi. Katso lomminmyyjät!

Estä rapurutto, tunne vastuusi: Älä siirrä ravustus- tai kalastusvälineitä vesistöstä toiseen ilman
desinfiointia. Käytä syöttinä vain ravustamastasi vesistöstä pyydettyä kalaa.
Rapurutto tappaa jokiravun ja sairastuttaa täpläravun erittämällä hermomyrkkyä.

Kalastus muilla Kymenlaakson osakaskuntien vesialueilla
Yhteystiedot osakaskuntien luvanmyyntiin löydättäältä.

___________________________________________________________________________________________

Kalanpyydysten merkintälaki tuli voimaan 5.4.2012.                                           

Asetuksen mukaan seisova tai kiinteä kalanpyydys on aina merkittävä yhdellä tai useammalla lippusalolla taikoholla sekä tarvittaessa välikoholla, ja jäältä kalastettaessa säädöksen mukaisella merkkisalolla.Vesiliikenteen käyttämillä vesialueilla pyydysmerkkinä käytetään 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaanlippusalkoon kiinnitettyä vähintään 20 senttimetriä korkeaa ja leveää neliön muotoista lippua.Pinnan läheisyyten asetettu pyydys tulee varustaa kahdella salkoon kiinnitettävällä lipulla.Vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei yleensä harjoiteta eivätkä pyydykset haittaa vesistön muuta käyttöä,pyydykset on merkittävä vähintään 15 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla taikkavähintään 40 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä lipulla, jonkalyhyimmän sivun pituus on vähintään 15 senttimetriä.
Rapumerralle riittää 5 senttimetrin korkuinen koho. Koho ei saa olla läpinäkyvästä materiaalista valmistettu.
Jäältä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 senttimetrin avannot onmerkittävä vähintään 1,2 metriä jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen.
Kalanpyydykset on varustettava pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedoilla sekä kalastusoikeuden osoittavalla merkillä.

Kuvat: Kalatalouden Keskusliitto

Oravalan Osakaskunnan vesi-, kalastus- ja muista edunvalvonta-asioista voi kysellä hoitokunnan jäseniltä

Hoitokunta vuodelle 2024:
Veli-Matti Taimela puh.johtaja 050 556 3598
Olli Mikkola, varapuh.joht. 0400 012 085
Joonas Borg 044 250 2005
Vesa Hinkkuri  040 538 9455
Christian Hornborg 040 566 9673
Pasi Levikari 0400 755 113
Osakaskunnan tapahtumista kerrotaan mm. www.oravala.fi sivuilla ja Kouvolan Sanomien seura- ja kokouspalstoilla.

Kategoriat: OSAKASKUNTA