Oravalassa toimii viisi yhdistystä: Kyläyhdistys, Martat, Metsästäjät, Osakaskunta ja Maamiesseura.
Näiden toiminnasta ilmoitetaan tapahtumat osiossa.
Sivuilla kerrotaan myös muista yhdistysten ja Oravalaa koskevista asioista.